Маркетингова стратегия

Маркетинговата стратегия ще Ви помогне да изградите фирмено поведение, което е адекватно, както на желаните от Вас цели, така и на обкръжаваща среда. За да имате успешна маркетингова стратегия, е важно да погледнете Вашия бизнес през погледа на Вашата „публика“ – клиенти, служители, конкуренти. Стратегията Ви дава отговор на следните въпроси:

 • Какво е състоянието на пазара, към който сте се насочили?
 • Кои основни фактори оказват влияние върху този пазар, какви промени могат да настъпят? Как промените биха се отразили на Вашия бизнес?
 • Кои са Вашите потребители и по какво си приличат?
 • Какво мотивира потребителите Ви за покупка?
 • Как ще ги информирате за Вашия продукт / услуга?
 • Как ще представите продукта / услугата на пазара – опаковка, търговски вериги, дистрибутори?
 • Каква цена ще определите и защо?
 • Необходима ли е гаранционна и извън гаранционна поддръжка?
 • Ще предлагате ли допълни услуги за клиентите си, включени в цената?
 • Какви проблеми могат да възникнат при реализацията на продукта / услугата Ви и как ще реагирате при спорове с клиенти?
 • Кои са Вашите доставчици и колко сте зависими от тях?
 • Кои са Вашите преки конкуренти и как ще повлияят те на Вашия продукт / услуга?
 • Какъв имидж искате да изградите пред Вашата „публика“  (клиенти, служители, конкуренти) и до колко предприетите действия отговарят на него? Какво още е необходимо да направите?

Накратко…маркетинговата стратегия чертае Вашият път за развитие. А следващата важна стъпка е съставянето на Вашия маркетингов план – или какво точно да направите, за да постигнете целите си…Ние сме до Вас във всеки етап и вярваме, че заедно можем повече.