Маркетингов помощник

Създадохме нашата страница и този блог, водени от убеждението, че за да успее една фирма, е необходимо на първо място тя да изгради положителен образ в средата, в която работи. #Маркетингът ще Ви помогне в тази отговорна задача, като създаде система от свързани елементи, които функционират заедно като един организъм.

1Маркетингът създава отношението и усещането за марката сред своята аудитория – служители, клиенти, партньори, конкуренти…Маркетингът създава връзката с продукта и марката Ви.